Informații generale

   Comuna Birda este situată în partea de sud-est a judeţului Timiş, învecinându-se cu oraşul Gătaia,comunele Tormac, Voiteg , Opatiţa şi Denta. Localitatea Birda ,centrul comunei cu acelaşi nume , este situată pe DN59 la 48 km distanţă de Timişoara şi 56 km de Reşiţa,20 km distanţă de oraşul Deta şi 9 km de oraşul Gătaia.
 
    Coordoatele geografice ale aşezării sunt 45 °25´41˝ latitudine nordică şi 21°20´41˝ longitudine estică.Celelalte trei localităţi, Berecuţa, Mănăstire şi Sângeorge sunt situate la sud de Birda, fiind înşirate de-a lungul râului Bârzava ca un colier de perle .
 
    Clima este temperat-continentală având un caracter intermediar între climatele de tip: continental, mediteranean şi temperat oceanic.Iernile sunt relativ blânde , verile sunt lungi şi călduroase ,primăverile şi toamnele sunt scurte. Temperatura medie anuală este de10,6°C , iar media anuală a precipitaţiilor este de 600-700 mm, asigurând condiţii foarte bune pentru cultura plantelor şi creşterea animalelor . Tipurile de sol existente : sol aluvionar şi sol brun de pădure .
Vegetatia dominantă este cea de câmpie.
Forma de relief- câmpia.
 
   Comuna Birda are în componenţă 4 sate : Birda , Mănăstire , Sângeorge şi Berecuţa .
Populatia comunei este de 1942 de locuitori repartizati astfel :
Birda - 967
Mănăstire - 250
Sângeorge - 515
Berecuţa - 210
SUPRAFAŢA LOCALITĂŢILOR
Birda 83,2599 ha intravilan , 2167,1064 ha extravilan .
Sângeorge 64,8156 ha intravilan ,1685,5272 ha extravilan
Mănăstire 30,3078 ha intravilan , 790,5168 ha extravilan
Berecuţa 19,4200 ha intravilan , 504,2952 ha extravilan
 
Berecuţa
Este o aşezare veche , atestată la 1458 sub numele de Berek fiind situată pe malul stâng al râului Bârzava la 4 km de centrul de comună.În perioada evului mediu localitatea este amintită ca aparţinând de comitatul Caraş .
Mânăstire
Localitatea este situată pe malul drept al Bârzavei, în apropierea ei se află mănăstirea Sfântul Gheorghe.
În anul 1485 localitatea este atestată cu certitudine , fiind locuită de români , având casele aşezate paralel cu râul Bârzava .
Este situată la 2 km de centrul de comună.
 
Sângeorge
Aşezare situată pe malul drept al râului Bârzava la 3 km de Birda. Este amintită pentru prima dată într-o diplomă din anul 1319 .Marea majoritate a populaţiei până la sfârşitul primului război mondial o formau sârbii, românii fiind mai puţini. Sângeorge era singura localitate din plasa Deta unde populaţia sârbă era majoritară.
Birda
Localitatea , situată pe pârâul cu acelaşi nume, afluent pe dreapta al Bârzavei, a fost menţionată pentru prima dată în timpul stăpânirii turceşti, în anul 1690 ca având populatie românească şi aparţinând districtului Bocşa. Harta din 1761 o menţionează sub numele de Pirda.
După 1779 , a aparţinut comitatului Timiş , plasa Deta , având poştă şi ulterior gară . În Birda se vor stabili cu timpul colonişti germani , primul colonist evanghelic german ce a venit din Liebling la Birda a fost Adam Horl împreună cu soţia sa Margareta şi fiul Andreas ce s-au stabilit în Birda din anul 1839 .