Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Rugam persoanele care nu sunt racordate la reteaua de canalizare a comunei si care detin fose septice, să se prezinte la sediul Primariei Comunei Birda in vederea completarii/actualizarii situației existente.

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

  Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Birda în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

  ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

   În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru înscrierea în registru, aveți la dispoziție formularul din atasament, după completare si semnare se va trimite la adresa de e-mail: primaria.birda@cjtimis.ro 

Formularul se poate completa si pe hartie la sediul primariei Birda, nr. 110B, cod postal 307187, tel/fax 0256312530.

Vă rugăm înscrieți-vă în Registru până la data de 30 octombrie 2022.